Cám cho heo nái:

United Feed Mill đã phát triển cám cho heo nái được làm bằng nguyên liệu thô chất lượng cao bao gồm cả sợi lên men, cho phép heo nái sản xuất đu sữa để đáp ứng số lượng heo con ngày càng tăng. Điều này lam tăng trọng lượng trung bình cua heo con trong mỗi chuồng kích thước heo con đồng đều hơn, khỏe mạnh hơn va sẵn sàng vào chuồng sau cai sữa.

 

 “Nái cai sữa 93kg/ổ”

10 nái đã cai sữa trung bình 11.8 heo con với trọng lượng trung bình đạt 93kg mỗi ổ, đã sử dụng cám United HyFeed S86 ở

trại Nop-a-nan, tỉnh Surin Thái Lan (tháng 11/2023)

Visitors: 16,883