Đội ngũ của chúng tôi


Các hoạt động của Chúng tôi

“Cùng nhau hợp tác tạo ra giá trị”

 

Lời nhắn nhủ với những ai muốn gia nhập vào đội ngũ của chúng tôi:

“Tôi tự hào là nhân viên của một công ty nổi tiếng có sản phẩm được cả nước công nhận và góp phần tạo ra giá trị cho người chăn nuôi.
vì công việc tài chính kế toán là một phần quan trọng trong việc hỗ trợ thông tin cho tất cả các bộ phận giúp các phòng ban có
thể tiếp tục hoạt động theo đúng hướng.”

đội ngũ kế toán và tài chính

 

Hoạt động xây dựng đội ngũ:

 

 

Tiệc tất niên cùng nhau

 Tỉnh Saraburi, Thái Lan 28/12/2023
 

 

 

Khóa đào tạo điều hành lần thứ 11 cho nhân viên của United Feed Mill va United Feeding (OT11)

 tháng 9 – ngày 4 tháng 11 năm 2022

Công tác đào tạo cho các nhân viên của
Công ty TNHH United Feed Mill và Công ty TNHH United Feeding

 Khóa đào tạo này bao gồm nhiều hoạt động để các nhân viên có được kinh nghiệm thực tế về các quy trình và thủ tuc chính của công ty, xác định các vấn đề và lam việc nhóm trong các dự án để giải quyết các vấn đề và đạt được kết quả có thể đo lường được.

 

  Các nhân viên được trải nghiệm thực tế tại nhà máy, được chứng kiến toàn bộ quy trình sản xuất cám.

 

  Các nhân viên được trải nghiệm thực tế tại trại heo,

bao gồm cho heo ăn, vận chuyển heo con, và nuôi heo cho đến khi xuất chuồng – giao đến tay khách hàng.

Có hứng thú làm việc cùng chúng tôi :Liên hệ với bộ phận Nhân sự và Hành chính của chúng tôi

Số điện thoại : +66(0) 2272-2820-9
E-mail : Job@unitedfeeding.com

Visitors: 16,882