Sản phẩm và dich vu cua chung tôi 

 

Sản phẩm: Cám cho heo

 

อาหารลูกสุกร
อาหารแม่พันธุ์
อาหารสุกรขุนและหัวอาหารชนิดผง

Dich vụ:

 (ASF) Dự án: SWAB mầm bệnh ở khu vực có nguy cơ để phòng chống dịch tả heo châu Phi (ASF)

 United Feed Mill đã tổ chức một dự án SWAB để phát hiện mầm bệnh ở những khu vực có nguy cơ gây bệnh ASF

trong trang trại của người dân, con người, nước, phương tiện vận chuyển và

các bề mặt bên trong chuồng trại, v.v. nhằm ngăn ngừa dịch bệnh cho bà con nông dân trên cả nước.

Dự án cung bao gồm việc đưa ra những lời khuyên về các nguy cơ trong trang trại để có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh.

 

 

Dự án: Phòng chống dịch tả heo Châu Phi (ASF) bằng các vật dung dễ tiếp cận.  

United Feed Mill đã đến thăm hỏi các hộ chăn nuôi heo tại địa phương va hỗ trợ tất cả người chăn nuôi heo được an toàn trước dịch ASF bằng cách:  

                                                      1. Phun sát trùng lên xe chở heo, lồng heo và các thiết bị khác trước khi vào chuồng chọn heo.    

                                                      2. Thay ủng va nhung ủng vào hố sát trùng trước khi vào chuồng va bắt heo.  

                                                      3. Bao quanh khu vực bằng hàng rào và lưới trong ở các chuồng có nguy cơ để ngăn chặn sự lây lan mầm bệnh từ các động vật

                                                         mang mầm bệnh như: chim, heo, gián, chó, v.v.   

                Bằng cách thực hiện các bước này, có thể giảm thiểu rủi ro va ngăn chặn tổn thất do vi-rút ASF gây ra.   

 Dự án: Phân phát thuốc sát trùng và ủng  

United Feed Mill đã tổ chức dự án phân phát thuốc khử trùng và ủng cho nông dân trên cả nước, đồng thời đưa ra các đề xuất về an toan sinh học
cơ bản nhằm phòng ngừa Dịch tả heo châu Phi (ASF) để giảm nguy cơ lây nhiễm trong trang trại của người nông dân.
 
 
 

 

Các hoạt động: 
Các hoạt động với khách hàng: 

 

Visitors: 16,883